رکسانا اميری  موفق به کسب درجه دکترا در  قضاوت از دانشکده حقوق  دانشگاه Western State University گرديد  و سپس در دانشگاه Boston University به ادامه تحصيل پرداخت و به درجه  .L.L.M (فوق ليسانس حقوق) با تکيه بر بانک بين المل و حقوق مالی نائل گرديد . دوره ليسانس او در دانشگاههای   California State University of Northridge در کاليفرنيا , Sorbonne در فرانسه و Cambridge در انگلستان طی شد .

او به خوبی به زبانهای فارسی , فرانسه و انگليسی صحبت ميکند و دستياران ايشان به زبانهای ژاپنی , اسپانيايی , روسی و ايتاليايی صحبت ميکنند .
او عضو American Immigration Lawyers Association و
"National Register's Who is who in Executive and Professional"
و همچنين ايشان به عنوان وکيل مهاجرت مورد تائيد کنسولگری فرانسه نيز ميباشد .

سابقه بين الملی و مهارت ايشان در امور مهاجرت راهنمای ايشان در انتخاب بهترين راه حل جهت موکلشان که هر يک شرايط منحصر به فرد خود را دارند می باشد.