انواع ويزاها :

  ويزا برای کسانی که اقامت آمريکا را ندارند .

  اگر شما می خواهيد با ويزای توريستی و به عنوان يک توريست وارد آمريکا شويد و در آمريکا گردش کنيد ، و يا می خواهيد به صورت موقت در آمريکا اقامت داشته باشيد و کار کنيد و نمی خواهيد اقامت دائمی در آمريکا داشته باشيد ، برای اين موارد چندين نوع ويزا وجود دارد که می توانيد به صورت قانونی و موقتی به آمريکا وارد شويد و در آن اقامت کنيد ، اين ويزاها برای يک منظور مشخص و دقيق و برای يک دوره زمانی معين صادر می شود. در زير به طور خلاصه به شرح چند نوع از اين ويزاها می پردازيم .

1-  ويزای " B2 " :

 اين نوع ويزا که به ويزای توريستی نيز معروف است ، برای کسانی مناسب است که می خواهند در آمريکا گردش کنند ، و يا دوستان و بستگان خود را که در آمريکا سکونت دارند را ملاقات کنند . افرادی که اين ويزا را دارند می توانند حدوداً به مدت 3 ماه يا بيشتر به صورت قانونی در آمريکا اقامت داشته باشند . بعضی از کشورها وجود دارند که اگر اقامت آنها را داشته باشيد می توانيد بدون گرفتن ويزا و برای هر مدتی که مايل بوديد در آمريکا اقامت کنيد .

2- ويزای "H1 " :

 اين نوع ويزا که به ويزای کاری نيز معروف است ، به شما اجازه می دهد که به صورت قانونی در آمريکا مشغول به کار شويد . اگر شما شخصی تحصيل کرده ، حرفه ايی و متخصص ، پرستار و به طور خلاصه شخصی هستيد که مهارت انجام کارهای خاصی را در که هرکسی قادر به انجام آن نمی باشد ، در آنصورت واجد شرايط اخذ ويزای کار می باشيد و کارفرمای شما می تواند برای شما به جهت اينکه اجازه کارکردن به صورت قانونی نزد او را داشته باشيد برايتان از اداره مهاجرت تقاضای اخذ اين ويزا را بکند ، و ما کليه مراحل انجام آن را برايتان انجام خواهيم داد . اين نوع ويزا می تواند به مدت 6 سال ادامه يابد و همانگونه که قبلاً ذکر شد شخص بايد تحصيلکرده و دارای مدرک دانشگاهی باشد به جز در موارد استثنا.

از خصوصيات اين ويزا اين است که شما فقط اجازه کار کردن برای کارفرمايی را خواهيد داشت که برايتان درخواست ويزای کار را کرده است و اين ويزا قابل انتقال نيست ، يعنی شما نمی توانيد با داشتن يک ويزای کار برای چندين کارفرما کار کنيد و حتی اگر بخواهيد در جای ديگری به صورت نيم وقت مشغول به کار شويد ، بايد برای آن نيز يک  ويزای کار ديگری داشته باشيد .

3- ويزای "L1":

 شرايط اخذ اين ويزا به اين صورت است که يک کمپانی در کشور ديگری به جزء آمريکا وجود دارد و فعاليت می کند و حال می خواهد شعبه ايی از آن را در آمريکا نيز تاسيس کند و برای تاسيس آن نياز دارد که شخصی برای انجام امور کمپانی در آمريکا اقامت کند ، اين شخص با داشتن ويزای "L " می تواند در آمريکا اقامت کند و شخصی که به اين منظور انتخاب می شود بايد در سه سال آخر ( قبل از تاسيس شعبه در آمريکا ) به مدت يکسال در کمپانی مورد نظر کار کرده باشد .

در حال حاضر به دليل تقلب های زيادی که در اخذ اين ويزا شده ، اداره مهاجرت در اين مورد بسيار موشکافانه عمل کرده و آن را به شدت مورد بررسی و تحقيق قرار داده است .

4- ويزای " E " :

اين ويزا که به ويزای سرمايه گذاری نيز معروف است ، مناسب برای کسانی است که می خواهند در آمريکا تجارت جديدی را سرمايه گذاری کنند و يا تجارت کسانی را که در آمريکا فعاليت داشته اند را از آنها بخرند ، و می توانند با داشتن ويزای " E " به اين هدف نائل آيند وبه صورت قانونی در آمريکا اقامت داشته و به کار تجارتشان مشغول شوند ، مشروط بر اينکه آمريکا با کشوری که تُجّار اقامت آن را دارند عهد نامه يا قرارداد گذرگاهی ايی مانند سرمايه گذاری داشته باشد . اعتبار ويزای " E " تا زمانی که سرمايه گذاری و تجارت فعاليت دارد اعتبار خواهد داشت .

5- ويزای " F " يا ويزای " M " :

 اين ويزاها که به ويزاهای تحصيلی و دانشجويی نيز معروف هستند ، مناسب برای اشخاصی است که می خواهند در آمريکا درس بخوانند و ادامه تحصيل دهند . شرايط اخذ آن به اين ترتيب است که شخص متقاضی بايد به صورت تمام وقت دريکی از مدارس يا دانشگاهايی که در آمريکا وجود دارد و مورد تاييد اداره مهاجرت INS ) ( می باشد ، به تحصيل مشغول شود و شهريه آن را بپردازد . ( اغلب مدارس عمومی و کالجها مورد تاييد اداره مهاجرت می باشند . ) 

اغلب دانشجويان و دانش آموزان در ابتدا اجازه کار ندارند ولی می توانند بعد از يک سال اجازه کار کردن به شورت نيم وقت و فقط برای 20 ساعت در هفته را دريافت کنند .

6- ويزای " K " :

 اين ويزا که به ويزای نامزدی نيز معروف است ، به اين صورت است که يک شخص سيتيزن آمريکا می تواند نامزد خود را که قصد ازدواج قانونی با او را  دارد و مقيم آمريکا نيست ، به صورت قانونی وارد آمريکا کند و با او ازدواج نمايد .

لازم به ذکر است که مراسم عقد و ازدواج قانونی بايد تا 90 روز بعد از ورود به آمريکا انجام گيرد ، به محض اينکه خانم يا آقايی که با ويزای نامزدی وارد آمريکا شده است و در آمريکا ازدواج کرد ، بايد به اداره مهاجرت ( INS ) محل سکونت خود برای انجام مصاحبه و اخذ گرين کارت مراجعه نمايد .

7 ويزاهای" O " و" P ":

 اين ويزاهای موقتی نيز برای افرادی در نظر گرفته شده اند که دارای مهارتهای فوق العاده و توانايهای خاص هستند مانند ورزشکاران و هنرمندان .

8- ويزای " J " :

اين ويزا مناسب برای کارآموزان و بازديد کنندگانی است که به مبادله جوانب فرهنگی اشتغال دارند .

9- ويزای " R " :

که به پناهندگی مذهبی نيز معروف است ، برای کسانی مناسب  است که مذهب آنها از نظر کشوری که اقامت آن را دارند مورد قبول نمی باشد و اين اشخاص در کشورشان احساس امنيت ندارند ، لذا با ويزای "R" می توانند به آمريکا پناهنده شوند .    

دفتر ما قادر است با سابقه کار زيادی که در اين زمينه دارد ، برای شما اقدام به تشکيل پرونده و اخذ ويزا های اقامتی موقت ، با عملکردی درست و از روی اسلوب و روش درست نمايد . همچنين ما می توانيم با تجزيه وتحليل و بررسی دقيق وضعيت شما تشخيص دهيم که دقيقاً کدام ويزا برای شما مناسب است ، و در کوتاهترين زمان آن را برای شما فراهم کنيم .