تماس با ما :

Law Offices Of Roxana M. Amiri
Immigration and Nationality Law

Roxana Amiri, J.D., L.L.M.
Attorney at Law
Mailing Address:
100 Oceangate, Suite 1200
Long Beach, CA 90802
Phone:
562-628-5565 and
949-261-0144 (Permanent)

Fax: 562-628-5566

Email Address: amirilaw@yahoo.com  

در مورد ما :

        ما می توانيم در انجام مراحل گرفتن ويزای کار يا گرين کارت برای خودتان يا افراد خانواده تان به شما کمک کنيم .

        ما وکلايی هستيم که اجازه وکالت در سراسر آمريکا و فرانسه را داريم به خصوص در زمينه قوانين مهاجرت را داريم و به زبانهای انگليسی ، فرانسوی و فارسی هم صحبت می کنيم .

روش کار به اين صورت است که اگر ما قادر بوديم که در انجام امور مهاجرتی شما به شما کمک کنيم ، آنگاه قرارداد تنظيم می شود و در آن هزينه انجام کار معين می گردد ، و اگر ما نتوانيم در رفع مشکل اقامتی شما به شما کمک کنيم از همان ابتدا به شما خواهيم گفت ،  و به عبارت ديگر اميد نادرست و قول انجام کاری که شدنی نيست به شما نخواهيم داد ، چرا که خوشنامی ، شهرت و آبروی ما بر اساس اصول و ارزشهای اخلاقی است و اين اجازه را به ما نمی دهد که روی موضوعی کار کنيم که هيچ شانس و يا حتی کوچکترين شانسی هم در انجام شدن آن وجود ندارد .

 برای تعيين وقت مشاوره ، خواهشمند است طی يک نامه الکترونيکی ( e-mail) ودر چند جمله کوتاه و به طور خلاصه وضعيت فعليتان و آنچه را که انتظار انجام آن را داريد ارسال نماييد ، ما در اولين فرصت ممکن به شما پاسخ خواهيم داد و اولين وقتی را که هم برای شما و هم برای ما مناسب باشد ، برای مذاکره حضوری يا تلفنی تعيين خواهيم کرد .